Послуги

Розв’язання спорів:

 • Спори щодо стягнення заборгованості
 • Податкові та митні спори
 • Судові процеси щодо злочинів у сфері
 • Спори щодо нерухомості
 • Спори щодо посадових та економічних злочинів
 • Корпоративні та господарські спори
 • Спори з питань регулювання комерційної діяльності
 • Спори у сфері антимонопольного та конкурентного права
 • Спори у сфері банківського та страхового права
 • Процедури банкрутства та ліквідації
 • Спори щодо договірного права
 • Спори щодо відшкодування шкоди
 • Трудові спори
 • Спори щодо державних закупівель
 • Приватизаційні спори
 • Майнові спори

Корпоративне та комерційне право:

 • Створення нового бізнесу
 • Залучення інвестицій у бізнес-проекти
 • Корпоративне управління
 • Корпоративна реструктуризація
 • Юридичний аудит злиттів та поглинань
 • Дотримання регуляторних та корпоративних вимог
 • Приватизація та участь у тендерах
 • Комерційні договори
 • Захист персональних даних
 • Дотримання вимог антикорупційного законодавства

Державно-приватне партнерство:

 • Лобіювання інтересів в місцевих органах влади
 • Встановлення робочих взаємовідносин із органами державної влади
 • Представництво інтересів в органах державної влади
 • Розробка стратегій взаємодії з державними органами
 • Сприяння внесенню законопроектів на розгляд
 • Лобіювання за чи проти законодавчих або адміністративних рішень

Нерухомість та будівництво:

 • Юридичний аудит об’єктів нерухомості
 • Супроводження угод купівлі-продажу нерухомості
 • Консультування щодо інвестицій у нерухомість
 • Питання будівництва і розвитку об’єктів
 • Договори оренди
 • Реєстрація права власності на нерухомість
 • Реєстрація і зняття обтяжень на нерухоме майно
 • Стягнення на заставлене майно (іпотека)

Банківське та фінансове право:

 • Фінансування будівництва об’єктів нерухомості
 • Фінансування злиттів та поглинань
 • Торгове та експортне фінансування
 • Проектне фінансування
 • Двосторонні та синдиковані кредити
 • Фінансовий лізинг
 • Управління активами
 • Страхування та перестрахування
 • Регуляторні питання та реогранізація банків
 • Звернення стягнення на майно у позасудовому порядку
 • Переговори та узгодження реструктуризація заборгованості
 • Купівля та продаж проблемних активів та проблемної заборгованості

Антимонопольне та конкурентне право:

 • Оскарження рішень Антимонопольного комітету
 • Отримання дозволу на концентрацію та узгоджені дії
 • Державна допомога
 • Державні закупівлі
 • Недобросовісна конкуренція
 • Антиконкурентні дії органів державної влади

Податкове та митне право:

 • Оподаткування юридичних та фізичних осіб
 • Податкова оптимізація
 • Супроводження податкових перевірок
 • Супроводження при отриманні індивідуальних податкових / митних роз’яснень
 • Управління податковими ризиками при укладенні комерційних договорів
 • Консультування приватних клієнтів з питань оподаткування та структурування капіталу
 • Податкове структурування угод зі злиттів та поглинань

Приватні клієнти:

 • Структурування активів та управління приватним капіталом
 • Податкове планування
 • Збереження капіталу для спадкоємців і планування передачі
 • Бізнес та інвестиційні структури для сімейного бізнесу
 • Інвестування у нерухомість
 • Благодійність та філантропія
 • Розірвання шлюбу та сімейне право
 • Імміграція та переїзд за кордон

Трудове право:

 • Оформлення трудових відносин
 • Працевлаштування іноземців та дозволи на роботу
 • Кадрові політики та внутрішні трудові документи
 • Питання праці та зайнятості у корпоративних угодах
 • Юридичний аудит з питань трудового права

Кримінальне право:

 • Надання правової допомоги на всіх етапах кримінальних справ